BESTUUR

Bestuur

Wij zijn 3 enthousiaste dames wonende in de wijk Ridderkerk Oost. In februari 2016 hebben wij de WAVO (Wijk Activiteiten Vereniging Oost) in het leven geroepen. Wij hebben van de Gemeente Ridderkerk de gelegenheid gekregen een leegstaand schoolgebouw te huren om daarin een wijkgebouw genaamd “Trefpunt Oost “ op te zetten.

Wij zullen ons voorstellen:

Mitonja de Swart

Ik ben de penningmeester van de WAVO. Ik woon met veel plezier samen met mijn vriend en onze zoon in Ridderkerk Oost. Ik vind het fijn om iets te betekenen voor anderen in de samenleving. Naast mijn baan bij Pameijer heb ik gekozen om vrijwilligerswerk te doen voor de WAVO. Door het organiseren van activiteiten wil ik jongeren en ouderen de kans geven om elkaar te ontmoeten en plezier met elkaar te laten beleven in de buurt van hun eigen woonomgeving. Het organiseren van activiteiten doe ik met veel plezier samen met andere vrijwilligers uit de wijk die ook graag wat willen betekenen voor het wijkgebouw “Trefpunt Oost”.

Monique Spijkerman

Ik ben de voorzitter van het bestuur van de WAVO en 50 jaar. Ik ben getrouwd, heb 3 zonen en 1 kleinzoon. Ik heb 10 jaar als vrijwilliger in het wijkbudgetteam gewerkt en in 2016 gestart in het bestuur van de WAVO. Per 1 januari 2018 heb ik het werk in het wijkbudgetteam overgedragen om zo ook meer tijd te kunnen geven aan het wijkgebouw het Trefpunt Oost. Het vrijwilligerswerk in de wijk vind ik erg leuk om te doen, de contacten met andere wijkbewoners en het organiseren van activiteiten om zodoende de mensen tot elkaar te brengen.

Ik hoop samen met het leuke en enthousiaste team het wijkgebouw meer en meer op de kaart te zetten in onze wijk Oost waar mensen een plek kunnen vinden om samen te komen.

Allegonda Bos

Ik ben 50 jaar en moeder van 2 dochters van 13 jaar. Zij zijn leerlingen van O.B.S. De Piramide waar ik deel uitmaak van de ouderraad.

Daar organiseer ik veel activiteiten en in een hoop gevallen valt dit samen met een wijkactiviteit omdat de meeste leerlingen rond de school, dus in wijk Oost, wonen.

Ik ben ook 1 van de 3 bestuursleden van het Trefpunt Oost, we bestaan iets meer dan twee jaar en onze wijkactiviteiten breiden zich steeds meer uit. Ik ben bezig om de Brede School activiteiten in het wijkgebouw plaats te laten vinden, zo worden we steeds meer zichtbaar in de wijk. Tevens ben ik een van de redacteuren van de Facebooksite van Wijk Oost, daarop plaatsen we alle nieuwtjes en bijzonderheden van de wijk.twee